Pořiďte si vstupenku na koncert anebo rovnou celé abonmá. V řadě C na vás stále čekají krásná místa.

Rozšiřte rodinu abonentů

Orchestrální akademie


Česká filharmonie, stejně jako jiné přední světové orchestry, má zájem na výchově dalších generací špičkových hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto od sezony 2012/2013 vznikla na její půdě Orchestrální akademie.

Fotografie ilustrujicí stránku

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v akademii prvního českého orchestru mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Program se zaměřuje nejen na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů Českého spolku pro komorní hudbu a edukativních programů pořádaných Českou filharmonií umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru České filharmonie s sebou přináší mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Česká filharmonie se založením své vlastní akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Studenti Orchestrální akademie

Seznam absolventů

Michael Foršt / housle

Michaela Kostková / housle 

Jakub Křivánek / housle

Michaela Pondělíčková / housle

Reika Sakamoto / housle

Solvejg Sulamith Wilding / housle

Martina Englmaierová / viola

Matouš Hasoň / viola 

Adam Klánský/ violoncello

Juraj Škoda / violoncello

Jakub Amcha / kontrabas

Ivan Skopec / kontrabas

Roxana Hädler / harfa

Michaela Blažková / flétna

Kateřina Trumpešová / hoboj

Matouš Kopáček / klarinet

Petr Sedlák / fagot

Woncheol Jung / lesní roh

Miroslav Fejfar/ trubka

Ondřej Pavluś / trombon

Václav Steklý / tuba

Gyu Jin Lee / bicí, tympány

Suga Sanae / bicí, tympány

Informace o studiu

Přihlášky

Ke studiu orchestrální akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let (rozhodující je věk v den konání konkurzu). Aktuální konkurzy najdete o jednu složku níže - Konkurzy

Konkurzy

Momentálně neprobíhají žádné konkurzy.

Délka studia

Účast každého člena akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony, z nichž každá obvykle trvá deset měsíců a začíná v září a končí v červnu.

Individuální výuka

Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči České filharmonie. Každý účastník má nárok na čtyři hodiny individuální výuky měsíčně.

Orchestrální praxe

Orchestrální praxi účastníci absolvují v rozsahu 10 měsíců v každé sezoně formou umělecké účasti na nejvýše 80 orchestrálních frekvencích, což odpovídá přibližně 10 orchestrálním projektům (10 týdnům). Členové akademie se účastní především zkoušek a koncertů v rámci abonentních řad České filharmonie v Praze.

Praxe v komorní hře a edukativních projektech

Ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu a v rámci edukativních projektů České filharmonie se koná přibližně pět komorně orchestrálních koncertů, kterých se zpravidla účastní většina členů akademie.

Stipendium

Studentům akademie je přiznáno stipendium, jehož výše je až 44 000 Kč za jednu koncertní sezonu v závislosti na počtu odehraných orchestrálních frekvencí.

Absolutorium

Po splnění dvouletého studia v Orchestrální akademii České filharmonie získá každý účastník certifikát vydaný Českou filharmonií, který bude sloužit jako doklad o řádném absolvování Orchestrální akademie České filharmonie.

Ubytování, cestovné, koncertní oděv, nástroj

Česká filharmonie neposkytuje ani nehradí členům orchestrální akademie ubytování v Praze ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Kontakt

Anna Moravcová (vedoucí oddělení pro vnitřní záležitosti orchestru)

Tel.: 775 881 248
E-mail: akademie@ceskafilharmonie.cz

 

To nejlepší z Rudolfina


5x do roka přímo do vašeho e-mailu.
Přidejte se k 9500+ čtenářů.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Odhlášení na jeden klik.

Zavřít
Tak copak vás zajímá?